Gwybodfan Celf y DU | Arts Infopoint UK

Mae Gwybodfan Celf y DU yn fenter beilot ar gyfer cefnogi sector y celfyddydau gyda gwybodaeth ynghylch materion ymarferol sy'n ymwneud â symudedd artistiaid.

Arts Infopoint UK is a pilot initiative to support the arts sector with information on practical issues relating to artist mobility.

Mae Gwybodfan Celf y DU yn fenter beilot ar gyfer cefnogi sector y celfyddydau gyda gwybodaeth ynghylch materion ymarferol sy'n ymwneud â symudedd artistiaid.

Arts Infopoint UK is a pilot initiative to support the arts sector with information on practical issues relating to artist mobility.

Events