Skip Main Navigation
Page Content

Have a Go Project hosted by the Inspiring Skills Excellence in Wales project

Beth yw “Rhowch Gynnig Arni”?

Bwriad menter “Rhowch Gynnig Arni” yw annog mwy o bobl ifanc yn ein hysgolion i gymryd rhan yn ein rhaglenni. Mae’n golygu trefnu digwyddiadau mewn ysgolion ac annog y disgyblion i ystyried eu dyfodol. Bydd yn gyfle i roi cynnig ar sgiliau newydd mewn gweithgareddau rhyngweithiol, llawn hwyl o bob math. Bydd y pecynnau cyfarpar yn rhoi cyfle i ddysgwyr roi cynnig ar weldio rhithiol, rheoli robot neu dractor rhithiol, adeiladu set o oleuadau traffig, a chreu cymeriad a thrac naratif hyd yn oed – i enwi dim ond rhai opsiynau.

What is “Have a Go”

The “Have a Go initiative” hopes to encourage greater engagement from young people in schools in our programmes. It involves organising events in Schools and getting them to think about their future. Trying out new skills on a range of fun and interactive activities. Have a go equipment kits will provide learners with an opportunity to try out virtual welding, operating robots, simulated tractor, building a set of traffic lights and even creating a character and voice over track - to name but a few.

Sorry, there are no upcoming events
Sorry, there are no past events

Save This Event

Event Saved