Skip Main Navigation
Page Content

HealthWise Wales /Doeth am Iechyd Cymru

HealthWise Wales is an opportunity for everyone in Wales aged 16 or over to take part in research. Funded by Welsh Government and led by Cardiff University, individuals answer simple questions about health and lifestyle which helps researchers to better understand the health of people living in Wales.

 

Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gyfle i bawb sy’n 16+ oed yng Nghymru gymryd rhan mewn ymchwil. Yn rhan o’r fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a arweinir gan Brifysgol Caerdydd, mae unigolion yn ateb cwestiynau syml am iechyd a’u ffordd o fyw sy’n helpu ymchwilwyr i feithrin dealltwriaeth o iechyd trigolion Cymru.

Save This Event

Event Saved