Horticulture Wales - Garddwriaeth Cymru

Horticulture Wales aims to help growers and producers reduce waste and improve shelf life, sustainability, and profit. 

 

Funded by the Welsh Government and the European Agricultural Fund for Rural Development, Horticulture Wales provides free support, advice, and guidance and signposting businesses to funding.

 

Horticulture Wales aims to promote knowledge exchange, collaboration in Welsh horticulture, and to help forge supply-chain development.

 

We identify and develop horticultural clusters of businesses, especially in food and amenity production, that could operate in short-supply chains.

 

Nod Garddwriaeth Cymru yw helpu tyfwyr a chynhyrchwyr i leihau gwastraff a gwella oes silff, cynaliadwyedd ac elw. 

 

Wedi'n hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, mae Garddwriaeth Cymru yn darparu cymorth, cyngor a chyfarwyddyd am ddim a hefyd yn cyfeirio busnesau at gyllid.

 

Mae Garddwriaeth Cymru yn anelu at hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth, a chydweithio yng ngarddwriaeth Cymru, a helpu i hybu datblygiad cadwyn gyflenwi.

 

Rydym yn adnabod a datblygu clystyrau o fusnesau garddwriaeth, yn arbennig busnesau cynhyrchu bwyd a mwynderau, a allai weithredu mewn cadwyni cyflenwi byrion.

Horticulture Wales aims to help growers and producers reduce waste and improve shelf life, sustainability, and profit. 

 

Funded by the Welsh Government and the European Agricultural Fund for Rural Development, Horticulture Wales provides free support, advice, and guidance and signposting businesses to funding.

 

Horticulture Wales aims to promote knowledge exchange, collaboration in Welsh horticulture, and to help forge supply-chain development.

 

We identify and develop horticultural clusters of businesses, especially in food and amenity production, that could operate in short-supply chains.

 

Nod Garddwriaeth Cymru yw helpu tyfwyr a chynhyrchwyr i leihau gwastraff a gwella oes silff, cynaliadwyedd ac elw. 

 

Wedi'n hariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, mae Garddwriaeth Cymru yn darparu cymorth, cyngor a chyfarwyddyd am ddim a hefyd yn cyfeirio busnesau at gyllid.

 

Mae Garddwriaeth Cymru yn anelu at hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth, a chydweithio yng ngarddwriaeth Cymru, a helpu i hybu datblygiad cadwyn gyflenwi.

 

Rydym yn adnabod a datblygu clystyrau o fusnesau garddwriaeth, yn arbennig busnesau cynhyrchu bwyd a mwynderau, a allai weithredu mewn cadwyni cyflenwi byrion.

Events

Sorry, there are no upcoming events