Skip Main Navigation
Page Content

Hybu Cig Cymru

Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales (HCC) is the industry-led organisation responsible for the development, promotion and marketing of Welsh red meat.
*****

Hybu Cig Cymru (HCC) yw'r sefydliad sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch o Gymru ac mae'n gorff sy'n cael ei arwain gan y diwydiant.

Save This Event

Event Saved