Skip Main Navigation
Page Content

Institute of Fundraising Cymru

The Institute of Fundraising Cymru supports individual fundraisers and charities in their fundraising endeavours, right across Wales.

Our members – whether individual, organisational or corporate - join because they are committed to achieving the highest standards in fundraising and fundraising services.

We understand that fundraisers have a tough job - a rewarding one, but a tough one all the same. We can make that job a little easier, whether it be through direct training and advice, or by helping you to become part of a large and supportive network, with the welcome sense of security that brings. 

Cymru/Wales

Mae Cymdeithas Codi Arian Cymru yn cefnogi unigolion ac elusennau a’u gweithgareddau codi arian

Mae ein haelodau, bod nhw yn unigolion, cymdeithasau neu aelodau corfforedig yn ymuno am eu bod yn ymrwymo i gyflawni'r safonau uchaf mewn gwasanaethau codi arian.

Rydym yn deall fod gan y rhai sy'n codi arian waith caled - gwaith gwerth chweil, ond gwaith caled serch hynny.

Gallwn wneud y gwaith hwnnw yn ychydig haws drwy hyfforddiant, cyngor neu drwy eich helpu i fod yn rhan o rwydwaith o gefnogaeth, a’r teimlad o sicrwydd mae hynny yn gynnig.

Big Lottery Logo

Institute of Fundraising Cymru is supported by
Cefnogir Sefydliad Codi Arian Cymru gan

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved