Skip Main Navigation
Page Content

IUC Z-GROUP

Om oss

IUC Z-GROUP AB ägs av drygt 50 industriföretag i Jämtlands län. Tillsammans har våra ägare ca 2100 anställda. Vi verkar för utveckling och tillväxt  hos länets små och medelstora företag inom tillverkning och teknik. Vi tillhandahåller Utbildning, Nätverk och Inköp. 

IUC Z-GROUP ingår i det nationella IUC-nätverket som består av 16 regionala IUC-bolag. Dessa bolag äger gemensamt IUC Sverige AB som är en sammanhållande länk och förser de regionala bolagen med uppdrag från nationella kunder.

Om Du vill veta mer om  IUC Z-GROUP, vänligen  tag kontakt med Gunnar Elmroth eller Sverker Hallén på tel 063-12 99 50.

Save This Event

Event Saved