Organiser profile image

Knowit Norge

https://www.knowit.no/

Knowit AB (publ) er et konsulentselskap som, i den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike kundeverdier gjennom å tilby grenseoverskridende leveranser fra de tre forretningsområdene Experience, Insight og Solutions.

Knowit ble etablert i 1990 og har i dag ca. 2400 ansatte på 14 kontorer i Sverige, seks i Norge samt ett i Danmark, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den Nordiska Börsen i Stockholm.