Skip Main Navigation
Page Content

Learned Society of Wales: Our Future Health / Dyfodol Ein Hiechyd : Cymdeithas Ddysgedig Cymru

In the 70th anniversary year of the NHS, the Learned Society of Wales is pleased to announce a set of prestigious lectures on health in Wales and beyond.

The series will be launched in Cardiff on 17 January 2019 with a major speech by Sir Leszek Borysiewicz, looking at what the next 70 years will hold for our health service. Further events will take place throughout Wales and will focus on key current topics including sexual health, the economics of public health, and dying in today’s world. A full list is provided below.

Each lecture is free to attend and open to all, and will be followed by a Q & A session with the speaker(s).

******

Gyda’r GIG yn dathlu 70 o flynyddoedd, mae’n bleser gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru gyhoeddi cyfres nodedig o ddarlithoedd ar iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

 Caiff y gyfres ei lansio yng Nghaerdydd ar 17 Ionawr 2019 gyda darlith bwysig gan Syr Sir Leszek Borysiewicz, yn edrych ar yr hyn fydd gan y 70 mlynedd nesaf i’w cynnig i’n gwasanaeth iechyd. Cynhelir digwyddiadau eraill drwy Gymru gan ganolbwyntio ar bynciau cyfredol allweddol gan gynnwys iechyd rhywiol, economeg iechyd cyhoeddus a marw yn y byd heddiw. Ceir rhestr lawn isod.

 Mae pob darlith ar agor i bawb ac am ddim, ac i ddilyn ceir sesiwn holi ac ateb gyda’r siaradwr/wyr.

 I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Uwch Swyddog Gweithredol, Dr Sarah Morse

 

 

 

For more information, please contact the Senior Executive Officer, Dr Sarah Morse.

Save This Event

Event Saved