Menter Iaith Casnewydd

https://mentercasnewydd.cymru/

Galluogi Cymunedai Casnewydd i fyw a gweithio drwy'r iaith Gymraeg

Mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni nid-er-elw lleol sy'n gweithio er mwyn galluogi cymunedau Casnewydd i fyw a gweithio drwy'r iaith Gymraeg.

Enabling the communities of Newport to live and work in Welsh.

Menter Iaith Casnewydd is a local not-for-profit company working to enable the communities of Newport to live and work in Welsh.