Skip Main Navigation
Page Content

Młodzi Liderzy w Energetyce

Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce (MLE) jest organizacją zrzeszającą młodych profesjonalistów pracujących w sektorze energetycznym, zarówno w branży elektroenergetycznej, gazowniczej, OZE, a także szeroko rozumianych usługach dla energetyki i branżach pokrewnych takich jak transport lub rynek finansowy. Stowarzyszenie działa w celu zbudowania silnej, otwartej grupy młodych liderów tego sektora i umożliwienia im aktywnego uczestniczenia w jego budowie i rozwoju. MLE aktywnie współpracuje z doświadczonymi ekspertami branży energetycznej, kołami naukowymi i organizacjami branżowymi w Polsce i za granicą.Partnerem strategicznym Stowarzyszenia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Save This Event

Event Saved