Skip Main Navigation
Page Content

MOSTYN Portffolio

MOSTYN’S Portffolio programme is part of Criw Celf, an Arts Council Wales funded initiative for young people with a passion for the visual arts. Aimed at students in Conwy aged between 14 and 18, the programme sets out to nurture and support more able and talented students. 

Booking is essential. Telephone 01492 868191 (10.30am - 5.00pm, Tue - Sun)

Or book online: https://tinyurl.com/y72xvtxm

----------

Mae rhaglen Portffolio MOSTYN yn rhan o Griw Celf a ariennir gan Cyngor y Celfyddydau Cymru fel menter i bobl ifanc sydd ag angerdd â’r celfyddydau. Fe’i anelir at fyfyrwyr yng Nghonwy sydd rhwng 14eg i 18 oed, a nôd y rhaglen yw meithrin a chefnogi myfyrwyr mwy galluog a thalentog.

Archebu lle'n hanfodol. Ffoniwch 01492 868191. (10.30yp - 5.00yh, Mawrth - Sul)

Neu archebwch ar-lein: https://tinyurl.com/y72xvtxm

Save This Event

Event Saved