Skip Main Navigation
Page Content

Myloc och Olivetree

Myloc AB utvecklar koncept och lösningar som ger effektivare supply chain- och logistikflöden. Vår organisation är uppdelad i tre olika affärsområden men tankesättet om aktivitetsbaserad logistik och logistiknätverk speglar sig i samtliga. 

Olivetree Solutions är vår konsultverksamhet där vi har mer än 200 år samlad erfarenhet av att arbeta med affärskritiska och komplicerade lösningar inom supply chain, utifrån ett övergripande perspektiv såväl som ett systemperspektiv.

Myloc Construction är en molntjänst med skräddarsydda lösningar för byggbranschen. Genom att alla aktörer i försörjningskedjan av ett byggprojekt kan samverka och samarbeta i ett och samma system kan man enklare och effektivare styra bygglogistiken, materialhanteringen och transporterna och därigenom uppnå snabbare och effektivare byggproduktion. 

Myloc Logistics är en molntjänst som möjliggör för samtliga aktörer i en försörjningskedja att i realtid samarbeta och kommunicera med varandra i ett och samma system. Exempel på områden där Myloc Logistics kan effektivisera är hamnlogistik, samordnad varudistribution och facility management. 

Save This Event

Event Saved