Skip Main Navigation
Page Content

NAHT - Cymru

Events run by the Cymru team will be coming soon.

NAHT is an independent trade union and professional association representing over 28,500 members in England, Wales and Northern Ireland. Members hold leadership positions in early years; primary; special and secondary schools; independent schools; sixth form and FE colleges; outdoor education centres; pupil referral units, social services establishments and other educational settings. For more information, please contact organising@naht.org.uk.

The NAHT Regional Officers for Cymru are Anne Hovey and Rob Kelsall.

NAHT yn undeb llafur annibynnol a chymdeithas broffesiynol sy’n cynrychioli dros 28,500 o aelodau yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon. Aelodau yn dal swyddi arweinyddiaeth yn flynyddoedd cynnar, cynradd; arbennig ac ysgolion uwchradd; chweched dosbarth a cholegau addysg bellach; canolfannau addysg awyr agored; unedau cyfeirio disgyblion, sefydliadau gwasanaethau cymdeithasol a lleoliadau addysgol eraill. Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch â organising@naht.org.uk.

Save This Event

Event Saved