Skip Main Navigation
Page Content

National ASD Development Team / Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol

We are the National ASD Development Team for Wales. We provide information about Autism Spectrum Disorders (including Autism and Asperger Syndrome), supportive resources, service details, training opportunities and updates on the implementation of the ASD Strategic action Plan for Wales via our national website www.ASDinfoWales.co.uk

 

 

Ni yw’r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol ar gyfer Cymru. Rydym yn cyflwyno gwybodaeth am Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig (gan gynnwys Awtistiaeth a Syndrom Asperger), adnoddau cefnogi, manylion am wasanaethau, cyfleoedd hyfforddi a diweddariadau ar weithredu Cynllun Gweithredu Strategol ar Anhwylderau Sbectrwm Awtistig i Gymru trwy ein gwefan cenedlaethol www.ASDinfoWales.co.uk

 

 

Save This Event

Event Saved