Skip Main Navigation
Page Content

NAWR Arts and Education Network: Mid and West Wales

NAWR, the Arts and Education Network for Mid and West Wales, is collaboratively run through the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) and ERW. The network is one of the central pillars of ‘Creative Learning through the Arts’ a five-year arts and education action plan created and implemented by the Welsh Government and the Arts Council of Wales. The main focus of NAWR’s activity is the provision of high-quality professional learning events for teachers and arts practitioners that support them to provide creative, engaging arts-based experiences for learners in schools.

***

Caiff NAWR, Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Canolbarth a Gorllewin Cymru ei redeg ar y cyd gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) ac ERW. Mae’r rhwydwaith yn un o bileri canolog  ‘Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau’ – cynllun gweithredu celfyddydau ac addysg o bum mlynedd a grëwyd ac a gaiff ei weithredu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Prif ffocws gweithgaredd NAWR yw darparu digwyddiadau dysgu proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer athrawon ac ymarferwyr y celfyddydau, sy’n eu cynorthwyo wrth iddynt ddarparu profiadau creadigol a diddorol wedi’u seilio ar y celfyddydau ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved