Skip Main Navigation
Page Content

NOVA

Gwobr celfyddydau bob dwy flynedd ar gyfer artistiaid gweledol Cymreig 35 oed ac iau. 

Biennial arts prize for Welsh visual artists 35 and under. 

 

Ceisiadau AM DDIM cyn 21 Gorffennaf 2017. 

FREE entry before 21st July 2017. 

 

Beirniaid/ Selectors:

Bedwyr Williams, Hannah Firth, Alfredo Cramerotti,

Emily Weiner, Bruce Haines & Susan Liggett 

 

Mae NOVA yn brosiect RCA wedi ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru 

Nova is an RCA project funded by Arts Council of Wales 

 

Ewch i'n gwefan am fwy o fanylion

See our website for more details

 

Nova.cymru

 

Save This Event

Event Saved