Skip Main Navigation
Page Content

OCEAN INDUSTRY FORUM, Oslofjord

 Ocean Industry Forum har som mål å etablere relevante kompetanse- og nettverksarenaer for medlemsbedriftene og deres ansatte. Vi fokuserer på tre oppgaver; Kompetanse, omdømme og innovasjon.

OIFO har i dag ca 75 medlemsbedrifter rundt Oslofjorden som operer hovedsakelig innen maritim, olje og gass. Medlemmene fordeler seg på operasjonell drift, utstyr-/teknologi, finansielle- og operasjonelle tjenester. OIFO har som mål å etablere en klynge i Oslofjord-regionen og forbereder en ny søknad til det offisielle klyngeprogrammet til Innovasjon Norge,  Forskningsråd og SIVA.

Save This Event

Event Saved