Skip Main Navigation
Page Content

Participation Cymru

Participation Cymru is a partnership of public and third sector organisations hosted by WCVA. 

We work with public service organisations in the public, private and third sectors to achieve better public engagement in the design, development and delivery of citizen-centred services for the people of Wales.

We have a comprehensive training programme, which includes a variety of courses for organisations that are looking to develop their skills in public engagement approaches, methods and techniques.

We can also provide in-house training to meet your needs or carry out practical engagement work with your organisation.

For more information on the service that we provide please contact us.

Partneriaeth o fudiadau o'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector yw Cyfranogaeth Cymru sy'n cael ei chynnal gan WCVA.

Rydym yn gweithio gyda darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y sectorau cyhoeddus, trydydd a phreifat er mwyn cael ymgysylltiad cyhoeddus gwell wrth ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd ar gyfer pobl Cymru.

Mae gennym rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr, sy'n cynnwys cyrsiau amrywiol i fudiadau sy'n edrych i ddatblygu eu sgiliau mewn dulliau, a thechnegau ymgysylltiad cyhoeddus.

Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant mewnol i ddiwallu eich anghenion neu wneud gwaith ymgysylltu ymarferol gyda'ch sefydliad.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth a ddarparwn, cysylltwch â ni.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved