Skip Main Navigation
Page Content

Powys Transition and Low Carbon Communities network

 

Powys Transition and Low Carbon Community Network (PTLCC) is an organisation  which connects and supports PowysTransition Initiatives and other groups working towards a low carbon future.  We provide training to member groups, organise conferences, and provide a point of contact for diverse groups working to build a community based sustainable future.

We are supported in these aims by PAVO and the Big Lottery fund,and the Transition Network and are delivering a project called “Resilient Communities” as part of PAVO’s One Powys Connecting Voices portfolio. (This is a lottery funded project to help Powys residents get their voices heard)

Rhwydwaith Trawsnewid Powys a Chymunedau Carbon Isel (PTLCC) - sefydliad sy’n cysylltu ac yn cefnogi Mentrau Trawsnewid ym Mhowys a grwpiau eraill sy’n gweithio tuag at ddyfodol carbon isel. Gallwn ddarparu hyfforddiant i grwpiau sy’n aelodau, trefnu cynadleddau a bod yn fan cyswllt ar gyfer grwpiau amrywiol sy’n gweithio i adeiladu dyfodol cynaliadwy a seilir yn y gymuned.

Mae PAVO a’r Gronfa Loteri Fawr yn cefnogi ein nodau, ac mae’r Rhwydwaith Trawsnewid yn cyflenwi prosiect a elwir  “Cymunedau Cadarn” fel rhan o bortffolio Powys yn Un – Cysylltu Lleisiau PAVO.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved