Poznan Sciency and Technology Park | Merlin ICT | Seedstone

Poznański park Naukowo-Technologiczny wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji, a naukowców w działalności badawczej. Od ponad 20 lat współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami, skutecznie łącząc biznes z nauką. Zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji. Świadczy usługi doradcze dla biznesu oraz oferuje przestrzeń dla rozwoju firmy.

Projekt Merlin ma na celu pomoc naukowcom i firmom w komercjalizacji ich innowacyjnych produktów. W ramach projektu w wybranych miastach w Europie organizowane są warsztaty, spotkania i webinary które mają dostarczyć uczestnikom niezbędne kompetencje biznesowe. 


SpeedUp Seedstone, jest funduszem, który łączy w sobie doświadczenie inwestycyjne SpeedUp Venture Capital Group i świeże spojrzenie na rynek technologii, zapewnione przez niezależny zespół inwestycyjny. Fundusz stawia sobie za zadanie realizację inwestycji i aktywne wspieranie zespołów rozwijających innowacje procesowe oraz produktowe bezpośrednio oparte o technologie związane z przetwarzaniem obrazu, dźwięku, tekstu oraz technologię sztucznej inteligencji.partner:

SpeedUp - grupa funduszy inwestujących w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju. Zainteresowana firmami i przedsiębiorcami z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy tworzą rozwiązania dzięki którym chcą zdobyć globalny rynek. Z firmami współpracuje w horyzoncie inwestycyjnym od 3 do 8 lat.Poznański park Naukowo-Technologiczny wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji, a naukowców w działalności badawczej. Od ponad 20 lat współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami, skutecznie łącząc biznes z nauką. Zajmuje się komercjalizacją wiedzy i technologii. Jest akredytowanym ośrodkiem innowacji. Świadczy usługi doradcze dla biznesu oraz oferuje przestrzeń dla rozwoju firmy.

Projekt Merlin ma na celu pomoc naukowcom i firmom w komercjalizacji ich innowacyjnych produktów. W ramach projektu w wybranych miastach w Europie organizowane są warsztaty, spotkania i webinary które mają dostarczyć uczestnikom niezbędne kompetencje biznesowe. 


SpeedUp Seedstone, jest funduszem, który łączy w sobie doświadczenie inwestycyjne SpeedUp Venture Capital Group i świeże spojrzenie na rynek technologii, zapewnione przez niezależny zespół inwestycyjny. Fundusz stawia sobie za zadanie realizację inwestycji i aktywne wspieranie zespołów rozwijających innowacje procesowe oraz produktowe bezpośrednio oparte o technologie związane z przetwarzaniem obrazu, dźwięku, tekstu oraz technologię sztucznej inteligencji.partner:

SpeedUp - grupa funduszy inwestujących w przedsięwzięcia na wczesnych etapach rozwoju. Zainteresowana firmami i przedsiębiorcami z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy tworzą rozwiązania dzięki którym chcą zdobyć globalny rynek. Z firmami współpracuje w horyzoncie inwestycyjnym od 3 do 8 lat.