Skip Main Navigation
Page Content

Prifysgol Caerdydd - Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion

P'un ai ydych am wella rhagolygon eich gyrfa, newid cyfeiriad neu barhau mewn astudiaeth academaidd, efallai mai Prifysgol Caerdydd yw'r cam nesaf i chi. Mae'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel un o'r prifysgolion addysgu ac ymchwil pwysicaf ym Mhrydain ac, fel aelod o Grŵp Russell, rydym wedi ymrwymo i alluogi ymchwil o'r radd flaenaf sy'n gosod yr agenda.

Gallwch ddewis o dros 200 rhaglenni a addysgir a mynd ar drywydd ymchwil mewn dros 140 o wahanol feysydd.

Roedd ein gwaith ymchwil rhagorol yn 5ed am ansawdd ac yn 2il am effaith ymysg prifysgolion y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.

Mae ein Hacademi Ddoethurol yn annog myfyrwyr ymchwil i ddod yn rhan o'r gymuned ymchwil ehangach ac yn darparu rhaglen datblygu sgiliau gynhwysfawr.

Drwy ymuno â Phrifysgol Caerdydd, byddwch yn rhan o rwydwaith sy'n cynnwys dros 8,500 o ôl-raddedigion. Byddwch yn astudio mewn amgylchedd ymchwil deinamig ochr yn ochr â staff sy’n gweithio ar derfynau eitha’r wybodaeth yn eu disgyblaethau.

Save This Event

Event Saved