Organiser profile image

RCS

http://rcs-wales.co.uk

Pwy Ydym Ni

 Cwmni Buddiant Cymunedol nid er elw, hunangynhaliol yw RCS a sefydlwyd yn 2007 i fynd i’r afael â diweithdra ac anweithgarwch economaidd yn y Rhyl. Bellach, rydym yn gweithredu ledled gogledd Cymru o’n swyddfeydd yn y Rhyl a Bangor.

 

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau integredig wedi eu hanelu at gefnogi pobl i ffynnu mewn gwaith – drwy gyfuno cymorth iechyd a chyflogaeth i wella lles a chyflogadwyedd.

 

 

Who We Are

RCS is a self-sustaining, not-for-profit Community Interest Company which was established in 2007 to tackle unemployment and economic inactivity in Rhyl.  We now operate across North Wales from our office bases in Rhyl and Bangor.

 

We provide a range of integrated services aimed at supporting people to flourish in work- combining health and employment support to improve wellbeing and employability.