Skip Main Navigation
Page Content

Regional Learning and Skills Partnership South West & Mid Wales

  • The RLSP is working to deliver: Skills for jobs and growth, Skills that respond to local needs, Skills that employers value and Skills for employment.


  • Mae’r Bartneriaeth Dysgu a sgiliau Rhanbarthol yn bartneriaeth drawsnewidiol sy’n dod â phartneriaid addysg ac adfywio at ei gilydd er mwyn helpu i ddarparu gwell dyfodol ar gyfer dysgwyr a darpar ddysgwyr ar draws rhanbarth De-orllewin a Canolbarth Cymru.
  • The Regional Learning and Skills Partnership South West & Mid Wales is a transformational partnership bringing education and regeneration partners together to help provide a better future for learners and potential learners across the South West & Central Wales region.

Save This Event

Event Saved