Social Care Wales / Gofal Cymdeithasol Cymru

We work with people who use care and support services, and organisations to lead improvement in social care. We’re committed to working in a way that’s collaborative and inclusive.

We:

 • sets standards for the care and support workforce, making them accountable for their work
 • develops the workforce so they have the knowledge and skills to provide the best care and support
 • works with others to improve services for areas seen as a priority, such as care and support in people’s homes
 • sets priorities for research to collect evidence of what works well
 • shares good practice with the workforce so they can provide the best care
 • provides information on care and support for the public, the workforce and other organisations.
 • Rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a sefydliadau i arwain gwelliant ym maes gofal cymdeithasol. Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd sy'n gydweithredol ac yn gynhwysol.

Rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a sefydliadau i arwain gwelliant ym maes gofal cymdeithasol. Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd sy'n gydweithredol ac yn gynhwysol.

Rydym yn:

 • pennu safonau ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol, gan eu gwneud yn atebol am eu gwaith
 • datblygu'r gweithlu fel bod ganddynt yr wybodaeth a'r sgiliau i roi'r gofal a'r cymorth gorau
 • gweithio gydag eraill i wella gwasanaethau ar gyfer meysydd sy'n cael eu hystyried yn flaenoriaeth, megis gofal a chymorth yng nghartrefi pobl
 • pennu blaenoriaethau ar gyfer ymchwil i gaslgu tystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio'n dda
 • rhannu arfer da gyda'r gweithlu fel eu bod yn gallu rhoi'r gofal gorau
 • darparu gwybodaeth am ofal a chymorth ar gyfer y cyhoedd, y gweithlu a sefydliadau eraill.

We work with people who use care and support services, and organisations to lead improvement in social care. We’re committed to working in a way that’s collaborative and inclusive.

We:

 • sets standards for the care and support workforce, making them accountable for their work
 • develops the workforce so they have the knowledge and skills to provide the best care and support
 • works with others to improve services for areas seen as a priority, such as care and support in people’s homes
 • sets priorities for research to collect evidence of what works well
 • shares good practice with the workforce so they can provide the best care
 • provides information on care and support for the public, the workforce and other organisations.
 • Rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a sefydliadau i arwain gwelliant ym maes gofal cymdeithasol. Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd sy'n gydweithredol ac yn gynhwysol.

Rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a sefydliadau i arwain gwelliant ym maes gofal cymdeithasol. Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn ffordd sy'n gydweithredol ac yn gynhwysol.

Rydym yn:

 • pennu safonau ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol, gan eu gwneud yn atebol am eu gwaith
 • datblygu'r gweithlu fel bod ganddynt yr wybodaeth a'r sgiliau i roi'r gofal a'r cymorth gorau
 • gweithio gydag eraill i wella gwasanaethau ar gyfer meysydd sy'n cael eu hystyried yn flaenoriaeth, megis gofal a chymorth yng nghartrefi pobl
 • pennu blaenoriaethau ar gyfer ymchwil i gaslgu tystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio'n dda
 • rhannu arfer da gyda'r gweithlu fel eu bod yn gallu rhoi'r gofal gorau
 • darparu gwybodaeth am ofal a chymorth ar gyfer y cyhoedd, y gweithlu a sefydliadau eraill.

Events

Sorry, there are no upcoming events