Skip Main Navigation
Page Content

South West Grid for Learning mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

South West Grid for Learning (SWGfL) is a charitable trust dedicated to enhancing education and learning through the safe and responsible use of technology. SWGfL have been partners to the Welsh Government Digital Learning Unit over the last 3 years and worked alongside to support the improvement of online safety in schools across Wales. Creators of the 360 safe Cymru tool and the Online Safety Resource for Wales and coordinators of the UK Safer Internet Centre.

Mae South West Grid for Learning (SWGfL) yn ymddiriedolaeth elusennol sydd wedi ymrwymo i wella addysg a dysgu drwy ddefnyddio technoleg yn ddiogel ac mewn modd cyfrifol. Mae SWGfL wedi bod yn bartneriaid i Uned Dysgu Digidol Llywodraeth Cymru yn ystod y 3 blynedd diwethaf ac wedi gweithio ar y cyd i gefnogi'r gwaith o wella diogelwch ar-lein mewn ysgolion ledled Cymru. Crewyr y teclyn 360 Safe Cymru a’r Adnodd Diogelwch Ar-lein ar gyfer Cymru a chydlynwyr Canolfan y DU ar gyfer Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved