Organiser profile image

SSCE Cymru

https://www.sscecymru.co.uk

Rhaglen Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yw Cefnogi Plant Aelodau’r Lluoedd Arfog Mewn Addysg yng Nghymru (SSCE Cymru) a ariannwyd i ddechrau o Gronfa Cefnogi Addysg y Weinyddiaeth Amddiffyn (MoD) ond a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2019.

Cenhadaeth yr SSCE Cymru yw i gyflenwi y gefnogaeth addysg gorau i blant milwyr yng Nghymru.

................................................................................................................................................................................................

Supporting Service Children in Education (SSCE) Cymru is a Welsh Local Government Association (WLGA) programme, initially funded by the MOD’s Education Support Fund and funded by Welsh Government from 2019.

The SSCE Cymru mission is to provide the best possible educational support to Service children in Wales.