Skip Main Navigation
Page Content

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University is a research-led university that has been making a difference since 1920. The University community thrives on exploration and discovery, and offers the right balance of excellent teaching and research, matched by an enviable quality of life.

Set in parkland overlooking Swansea Bay on the edge of the breathtaking Gower Peninsula, the University's location is captivating. With 15,921 students and 2,510 staff, Swansea's multicultural campus community provides a global perspective and opportunities to gain skills that last a lifetime.

---

 

Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol sydd wedi'i harwain gan ymchwil ac mae wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae cymuned y brifysgol yn ffynnu ar archwilio a darganfod, ac yn cynnig y cydbwysedd cywir rhwng ymchwil ac addysgu rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd rhagorol.

Mae lleoliad y Brifysgol yn hudolus, a hithau wedi'i lleoli ar dir parc sy'n edrych dros Fae Abertawe ar ymylon penrhyn syfrdanol Gwyr. Gan fod yma 15,921 o fyfyrwyr a 2,510 o staff, mae campws cymunedol amlddiwylliannol Abertawe yn cynnig persbectif byd-eang a chyfle i ennill sgiliau sy'n para oes.

Save This Event

Event Saved