Skip Main Navigation
Page Content

Swansea University - Prifysgol Abertawe

Swansea University is a research-led university that has been making a difference since 1920. Our diverse and welcoming community thrives on exploration and discovery, with a balance of excellent teaching and research, alongside a superb quality of life.

Our stunning waterfront campuses make us a desirable location for students and staff from around the world, and our multicultural community provides a global perspective, enabling those who join us to develop skills and knowledge that set them on successful and enriching careers.

---

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o'r byd, ac mae ein cymuned amlddiwylliannol yn creu cyd-destun byd-eang, sy'n galluogi'r bobl sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

Save This Event

Event Saved