Skip Main Navigation
Page Content

Symetri Finland

Symetri toimii strategisena yhteistyökumppanina rakennusalan, kiinteistönhallinnan ja valmistavan teollisuuden innovatiivisille yrityksille, jotka haluavat optimoida toimintaprosessejaan, helpottaa tiedonhallintaa ja parantaa laatua läpi tuotteen ja rakennuksen elinkaaren.

Symetrillä työskentelee yli 300 asiantuntijaa ja ratkaisuilla on 100 000 käyttäjää Pohjois-Euroopan alueella. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijapalveluita 3D-mallinnuksesta ja simuloinnista tuotteen elinkaarenhallintaan (PLM), tietomallinnukseen ja kiinteistönhallintaan.


Monet ratkaisuistamme pohjautuvat Lean-ajatteluun, jonka etuja ovat muun muassa pienemmät kehitys- ja tuotantokustannukset, materiaalin tehokkaampi hyödyntäminen ja lyhemmät läpimenoajat. Monipuoliset ratkaisumme antavat tilaa luovuudelle ja takaavat korkealaatuisen lopputuloksen.


Addnode Group omistaa 100% Symetristä.

Save This Event

Event Saved