Skip Main Navigation
Page Content

Symetri Norway

Symetri hjelper innovative bedrifter innenfor bygg, eiendom og produksjonsindustri med å optimere arbeidsforløpet, håndtere eiendomsdata, forenkle datastyringen og forbedre kvaliteten gjennom hele prosjekters livssyklus.

Med over 300 medarbeidere og 100.000 brukere i Nord-Europa kan vi tilby effektiv veiledning i alt fra 3D-modellering og simulering til PLM (Product Lifecycle Management), BIM (Building Information Modelling) og hvordan du utnytter potensialet i eiendommene dine.


Mange av løsningene våre bygger på prinsippene bak lean og gir fordeler som for eksempel lavere utviklings- og produksjonskostnader, mindre materialbruk og kortere ledetider, og ikke minst større rom for kreativitet og et bedre sluttresultat.


Symetri eies 100% av Addnode Group.

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved