Skip Main Navigation
Page Content

The Learned Society of Wales ¦ Cymdeithas Ddysgedig Cymru

The Learned Society of Wales is Wales’s first and only national scholarly academy.  A Registered Charity, the Society was established and publicly launched in May 2010.  Its first President and Chair of Council is Sir John Cadogan CBE DSc FRSE FRSC PLSW FRS.

The Society’s guiding ethos is Celebrating Scholarship and Serving the Nation: as well as to celebrate, recognise, safeguard and encourage excellence in every one of the scholarly disciplines, its purpose is also to harness and channel the nation’s talent, as embodied in its Fellows, for the benefit, primarily, of Wales and its people, for example, by acting as a source of independent and expert scholarly advice and by advancing public discussion and interaction on matters of national and international importance.

 *********

Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi ysgolheigaidd genedlaethol gyntaf Cymru, a’r unig un. Sefydlwyd y Gymdeithas, sy’n Elusen Gofrestredig, a’i lansio’n gyhoeddus ym mis Mai 2010. Ei Llywydd cyntaf a Chadeirydd y Cyngor yw Syr John Cadogan CBE DSc FRSE FRSC PLSW FRS.

 Egwyddor arweiniol y Gymdeithas yw Dathlu Ysgolheictod a Gwasanaethu’r Genedl: yn ogystal â dathlu, cydnabod, diogelu ac annog rhagoriaeth ym mhob un o’r disgyblaethau ysgolheigaidd, ei diben hefyd yw harneisio a sianelu talent y genedl, fel y’i hymgorfforir yn ei Chymrodyr, er budd, yn bennaf, Cymru a’i phobl, er enghraifft drwy weithredu fel ffynhonnell cyngor ysgolheigaidd annibynnol ac arbenigol a datblygu trafodaeth gyhoeddus a rhyngweithio ar faterion o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol.

 

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved