Skip Main Navigation
Page Content

Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol / National ASD Development Team

 

Ni yw’r Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol ar gyfer Cymru. Rydym yn cyflwyno gwybodaeth am Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig (gan gynnwys Awtistiaeth a Syndrom Asperger), adnoddau cefnogi, manylion am wasanaethau, cyfleoedd hyfforddi a diweddariadau ar weithredu Cynllun Gweithredu Strategol ar Anhwylderau Sbectrwm Awtistig i Gymru trwy ein gwefan cenedlaethol www.ASDinfoWales.co.uk

 

 

We are the National ASD Development Team for Wales. We provide information about Autism Spectrum Disorders (including Autism and Asperger Syndrome), supportive resources, service details, training opportunities and updates on the implementation of the ASD Strategic action Plan for Wales via our national website www.ASDinfoWales.co.uk

 

 

 

 

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved