Skip Main Navigation
Page Content

Tim Ymgysylltu Rhanbarthol Dinas Bae Abertawe / Swansea Bay Regional Engagement Team

Mae Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol Bae Abertawe yn un o bedwar tîm yng Nghymru sy'n gweithio i helpu i sicrhau bod cynigion am gyllid Ewropeaidd yn bodloni cyfleoedd a buddsoddiadau’r dyfodol ar lefelau rhanbarthol

Rydym yn gweithio ar draws siroedd Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe, ac ar draws yr holl sectorau yn y rhanbarth er mwyn sicrhau bod buddsoddiadau sy'n cael eu hariannu gan yr UE yn cael cyfranogiad effeithiol ac yn cael llwyddiant.

 

The Swansea Bay Regional Engagement Team (SBRET) is one of four teams set up in Wales to help ensure EU funding proposals meet existing and future opportunities and investments at regional levels.

The SBRET work across the counties of Carmarthenshire, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea, and across all sectors in the region to ensure the effective participation and success of EU funded investments. SBRET supports the region in the delivery of its economic regeneration strategyto improve the prospects of our communities, businesses and economy

Save This Event

Event Saved