University of South Wales / Prifysgol De Cymru

At the University of South Wales, it’s all about being bold, independent and fulfilling your potential. We are one of the largest universities in the UK, offering our students excellent opportunities and prospects. We have campuses located in Cardiff, Newport and Pontypridd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ym Mhrifysgol De Cymru, y nod yw bod yn feiddgar, yn annibynnol a chyflawni'ch potensial. Ni yw un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU, sy’n cynnig cyfleoedd a rhagolygon rhagorol i'n myfyrwyr. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd.

 

 

At the University of South Wales, it’s all about being bold, independent and fulfilling your potential. We are one of the largest universities in the UK, offering our students excellent opportunities and prospects. We have campuses located in Cardiff, Newport and Pontypridd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ym Mhrifysgol De Cymru, y nod yw bod yn feiddgar, yn annibynnol a chyflawni'ch potensial. Ni yw un o'r prifysgolion mwyaf yn y DU, sy’n cynnig cyfleoedd a rhagolygon rhagorol i'n myfyrwyr. Mae gennym gampysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd.

 

 

Events

Sorry, there are no upcoming events