Skip Main Navigation
Page Content

USW Exchange | Cyfnewidfa PDC

 Yr hyb ym Mhrifysgol De Cymru sy’n creu cysylltiadau yw Cyfnewidfa PDC. Mae’n helpu sefydliadau i gyrchu’r doniau, arbenigedd a chyfleusterau y gall y Brifysgol eu cynnig.

 

Yn ddolen gyswllt rhwng diwydiant a thalent ein graddedigion, mae Cyfnewidfa PDC yn cynnig cymorth ar gyfer prosiectau drwy ein Clinig Busnes a chyfle i gyrchu sgiliau a rhwydweithiau perthnasol drwy fod yn Aelod a thrwy ein cyfres Mynediad i Arbenigwyr. Ar ben hynny, dyma’r porth i wasanaethau ychwanegol Prifysgol De Cymru, gan gynnwys gwasanaethau ymchwil, ymgynghori a hyfforddiant proffesiynol.

Gall ymwelwyr â Chyfnewidfa PDC fanteisio ar arbenigedd busnes drwy ein partneriaid hefyd; mae’r rhain yn cynnwys Barclays, Busnes Cymru, Alcumus, Siambr Fasnach De Cymru, a Capital Law.

 

USW Exchange is the hub for creating connections at the University of South Wales, offering services to support start-ups and helping existing businesses and social enterprises to grow.

 

As the link between industry and graduate talent, USW Exchange provides assistance with real-life projects through our Business Clinic as well as access to relevant skills and networks through our Membership and Access to Experts workshop series. Plus, we’re the gateway to additional services from the University of South Wales including research, consultancy and professional training services. 

 

Visitors to USW Exchange can also benefit from business expertise via our partners including Barclays, Business Wales, Alcumus, South Wales Chamber of Commerce, and Capital Law. 

Save This Event

Event Saved