Wales For Europe • Cymru Dros Ewrop

Wales For Europe is a grassroots, cross-party and no-party campaign that seeks to prevent a damaging Brexit. We want to see Wales fully engaged in Europe for the foreseeable future.

It is our view that Brexit would threaten many interests vital to Wales and the UK and to individual citizens, as well as the interests of Europe as a whole. In or out of the EU, geography and all our current connections dictate that our economic, social, cultural and political relationships with the rest of Europe will remain a matter of primary importance.

 

Mae Cymru Dros Ewrop yn ymgyrch trawsbleidiol heb unrhyw duedd bleidiol sy’n ymgyrchu i atal Brexit niweidiol. Rydym am weld Cymru’n ymwneud yn llawn ag Ewrop am y dyfodol rhagweladwy.

Ein barn ni yw y byddai Brexit yn bygwth nifer o ddiddordebau sy’n hanfodol i Gymru a’r DU ac yn bygwth hawliau dinasyddion, ynghyd â diddordebau Ewrop yn ei gyfanrwydd. P’un ai bod ni’n aros tu fewn i’r UE neu’n ei adael, mae daearyddiaeth a’n cysylltiadau cyfredol yn golygu bod ein perthnasoedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol â gweddill Ewrop yn parhau i fod yn faterion o bwysigrwydd sylfaenol.

Wales For Europe is a grassroots, cross-party and no-party campaign that seeks to prevent a damaging Brexit. We want to see Wales fully engaged in Europe for the foreseeable future.

It is our view that Brexit would threaten many interests vital to Wales and the UK and to individual citizens, as well as the interests of Europe as a whole. In or out of the EU, geography and all our current connections dictate that our economic, social, cultural and political relationships with the rest of Europe will remain a matter of primary importance.

 

Mae Cymru Dros Ewrop yn ymgyrch trawsbleidiol heb unrhyw duedd bleidiol sy’n ymgyrchu i atal Brexit niweidiol. Rydym am weld Cymru’n ymwneud yn llawn ag Ewrop am y dyfodol rhagweladwy.

Ein barn ni yw y byddai Brexit yn bygwth nifer o ddiddordebau sy’n hanfodol i Gymru a’r DU ac yn bygwth hawliau dinasyddion, ynghyd â diddordebau Ewrop yn ei gyfanrwydd. P’un ai bod ni’n aros tu fewn i’r UE neu’n ei adael, mae daearyddiaeth a’n cysylltiadau cyfredol yn golygu bod ein perthnasoedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol â gweddill Ewrop yn parhau i fod yn faterion o bwysigrwydd sylfaenol.

Events

Sorry, there are no upcoming events