WCVA | CGGC

Gwneud mwy o wahaniaeth gyda'n gilydd

Yng Nghymru mae pobl bob amser wedi dod at ei gilydd o’u gwirfodd, nid i wneud arian nac am fod y gyfraith yn dweud bod rhaid iddynt, ond am eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth.

Mae mudiadau gwirfoddol yn newid bywydau bob dydd, ond i fynd i’r afael â’r materion mawr sy’n wynebu ein cymdeithas mae angen i ni ddod at ein gilydd, trefnu ac edrych ymlaen i baratoi at y dyfodol.


Dyna ble y gallwn ni fod o gymorth. Mae CGGC yn bodoli i alluogi mudiadau gwirfoddol i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.Making a bigger difference together

In Wales, people have always come together voluntarily, not for money or because the law tells them to, but because they want to make a difference.

Voluntary organisations change lives every day, but to tackle the big issues facing our society we need to come together, organise and look ahead to prepare for the future.

That’s where we come in. WCVA exists to enable voluntary organisations to make a bigger difference together.

 

 

Gwneud mwy o wahaniaeth gyda'n gilydd

Yng Nghymru mae pobl bob amser wedi dod at ei gilydd o’u gwirfodd, nid i wneud arian nac am fod y gyfraith yn dweud bod rhaid iddynt, ond am eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth.

Mae mudiadau gwirfoddol yn newid bywydau bob dydd, ond i fynd i’r afael â’r materion mawr sy’n wynebu ein cymdeithas mae angen i ni ddod at ein gilydd, trefnu ac edrych ymlaen i baratoi at y dyfodol.


Dyna ble y gallwn ni fod o gymorth. Mae CGGC yn bodoli i alluogi mudiadau gwirfoddol i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.Making a bigger difference together

In Wales, people have always come together voluntarily, not for money or because the law tells them to, but because they want to make a difference.

Voluntary organisations change lives every day, but to tackle the big issues facing our society we need to come together, organise and look ahead to prepare for the future.

That’s where we come in. WCVA exists to enable voluntary organisations to make a bigger difference together.

 

 

Events

Sorry, there are no upcoming events