Free

COGOV – Leading & Managing the Co-creation of Innovative Public Value

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Join the COGOV delivery team and colleagues from across Europe to hear about 'Leading & Managing the Co-creation of Innovative Public Value'

About this Event

Leading and Managing the Co-creation of Innovation Public Value

A secret recipe for practitioners and some lessons from COVID-19

A two-hour virtual seminar is to be held on 22nd April 2021, 2-4pm, hosted by Cardiff University.

Leading academic Professor Jacob Torfing, Roskilde University, Denmark, will present some of the findings from COGOV, a 4-year EU funded research project which examines co-creation and co-production in the public sector in 6 European Countries (UK, Denmark, Spain, Slovenia, Holland and Croatia).

Join the COGOV delivery team and public service colleagues from across Europe to hear about how you can pursue more meaningful and impactful co-created and co-produced public services.

Arwain a rheoli Cyd-Greu Gwerth Cyhoeddus Arloesol

Rysait gyfrinachol i ymarferwyr a rhai gwersi gan COVID-19

Bydd rhith-seminar dwy awr yn cael ei gynnal ar 22ain Ebrill 2021, 2-4pm, dan ofal Prifysgol Caerdydd.

Bydd Yr Athro Jacob Torfing, o Brifysgol Roskilde, Denmarc, yn cyflwyno rhai o ganfyddiadau COGOV, prosiect ymchwil pedair blynedd a ariennir gan yr EU, sy’n archwilio cyd-greu a chyd-gynhyrchu yn y sector gyhoeddus mewn 6 Gwlad Ewropeaidd(y DU, Denmarc, Sbaen, Slofenia, Yr Iseldiroedd a Croatia).

Ymunwch â thîm cyflenwi COGOV a chydweithwyr gwasanaeth cyhoeddus o bob rhan o Ewrop i glywed sut y gallwch fynd ar drywydd gwasanaethau cyhoeddus cyd-greu a chyd-gynhyrchu mwy ystyrlon ac effeithiol.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved