Free

CPE Launch Event - South Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conference Centre, University of South Wales Treforest Campus

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description
Centre for Photonics Expertise Launch Event

About this Event

Canolfan Arbenigedd Ffotonig - Rhaglen Digwyddiad Lawnsio CAFf

12.00 Cofrestru, cinio bwffe

13.00 Cyflwyniad

13.20 Sylwadau allweddol am Ffotoneg a’r Cymwysiadau

Arbenigedd Ffotonig Partneriaid y Ganolfan

13:30 Prifysgol De Cymru

13:50 Prifysgol Aberystwyth

14:10 Prifysgol Bangor

14:30 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

14:50 Adran Mentergarwch y Brifysgol

15.00 Egwyl – Rhwydweithio

15.30 Sesiwn Budd-ddeiliaid

16.15 Cofnodi Diddordeb

17.00 Diweddu

Bydd Innovate UK yn cynnal digwyddiadau briffio ar y ddau fore, o 9.00-12.00. Byddant yn canolbwyntio ar y gystadleuaeth EUREKA Photonics ynglyn â chydweithio rhyngwladol ar brosiectau Ymchwil a Datblygu, gan ddal sylw neilltuol ar Ffotoneg ar gyfer Cynhyrchiant Arbenigol. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma:

https://eureka-photonics-southwales.eventbrite.co.uk

https://eureka-photonics-northwales.eventbrite.co.uk

Centre for Photonics Excellence - CPE Launch Event Agenda

12:00 Registration, buffet lunch

13:00 Introduction

13:20 Key Notes on Photonics and Its Application

CPE Partners’ Photonics Expertise

13:30 University of South Wales

13:50 Aberystwyth University

14:10 Bangor University

14:30 Wrexham Glyndŵr University

14:50 University Enterprise Department

15:00 Break - Networking

15:30 Stakeholders Session

16:15 Register Interest

17:00 Close

Two morning briefing events will be held on both days 09:00-12:00 by Innovate UK. The events will focus on the upcoming EUREKA Photonics competition for international collaborative R&D projects with a scope on Photonics for Advanced Manufacturing. For further details, please click here:

https://eureka-photonics-southwales.eventbrite.co.uk

https://eureka-photonics-northwales.eventbrite.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Conference Centre, University of South Wales Treforest Campus

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved