Multiple Dates

HOUSEMADE residency

Actions and Detail Panel

Sales Ended
Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Brickworks

Trade Street

Cardiff

CF10 5DQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

You are invited to come and visit the ‘House MADE’ project on Saturday 12th November for a ‘house-viewing’ of works of site specific work made by 12 artists over the course of two weeks in response to the idea of home and house.

For the last two years Cardiff MADE has been bringing experimental live art to new audiences through its Clearcut programme developed with SVJ Dance. On the back of this, Cardiff MADE have begun a short residency in a vacant former Victorian House converted into offices, as part of Brickstock festival’s fringe.

'HouseMADE' invite artists from different disciplines, to work on developing a distinctive occupation of rooms within the ‘house; exploring both their individual artistic responses to the initial concept and to the building itself as well as potential audience interaction. The added challenge of how to shape the audience / viewer’s experience within an immersive, narrative experience over the afternoon broadens the work.

The artists have been encouraged to explore new pairings through conversation develop overlapping themes and ideas between the works as they develop in relation to the building and to each other as a 'whole'.

As a research and development project funded by the Arts Council of Wales, the aim being to see how this process can work; overlaps encouraged between the emerging works as ideas develop in parallel, threads of aesthetic and conceptual ideas interweaving between rooms. The idea being to challenge and stimulate new ways of working site-specifically and broadening the vision of the artists involved beyond individual authorship of ‘pieces’.

In addition to the idea of creating works in response to the building and personal explorations of the given theme, the live element in opening these processes up to the public, brings additional considerations in the hope that a narrative will form between the works. The enticing element for both the artists, the visitors and for MADE as producers is to see how this strategy can break down barriers between areas of practice, as a constructive tool within the creative process and negotiate a journey around the space.


Note : The afternoon viewings will be followed by a separate Clearcut 8 - Evening performance: 7pm | £5/£4adv

https://www.facebook.com/events/197028167400784/

book via the wegotickets link on the CardiffMADE facebook pageGwahoddir chi i ‘ymweld â’ phrosiect ’House MADE’ rhwng 2-5pm, ddydd Sadwrn 12 fed Tachwedd. Yno cewch weld gweithiau a grewyd yn arbennig o fewn y lleoliad fel adwaith i’r syniad o dÿ a chartref.

Ar hyd y ddwy flynedd ddiwethaf mae Cardiff MADE, mewn partneriaeth â SBJ Dance wedi cyflwyno gweithiau byw arbrofol i gynilleidfaoedd trwy’r rhaglen Clearcut. O ganlyniad i’r gwaith hwn mae Cardiff MADE, fel rhan o wÿl Brickstock, yn cychwyn ar brosiect newydd mewn hen dÿ Fictoriainaidd sydd erbyn hyn wedi’i drosi’n swyddfeydd.

Gahoddwyd deg artist o ddisgyblaethau amrywiol gan 'HouseMADE' i gydweithio a datblygu eu syniadau unigol ac unigryw o’r cysyniad o ‘gartref’. Meddianir y gwahanol ystafelloedd gan yr artistiaid, ac ystyrir ymateb y gynilleidfa wrth iddi fynd ar ei thaith drwy’r tÿ cyfan gan weld y gweithiau yn eu cyfanrwydd. Her yr artist bydd sicrhau bod profiad yr ymwelydd yn ystod y ‘prynhawn agored’ yn un ystyrlon, llawn naratif.

Mae’r artisitiaid wedi cael eu hannog i ddatblygu partneriethau newydd drwy drin a thrafod y gweithiau a’r themau sydd efallai’n gorgyffwrdd ac yn datblygu o ganlyniad i’r adeilad, a’r bererthynas sydd rhwng holl elfennau’r prosiect.

Nôd y cynllun ymchwil hwn, a ariennir gan Cyngor Celfyddydau Cymru, yw gweld sut y gall broses fel hon lwyddo, gan annog y gorgyffwrdd rhwng gweithiau wrth i syniadau ddatblygu ar y cyd. At hyn ceir y syniad o edafedd cysyniadol ac aesthetig yn gweu ei ffordd rhwng yr ystafelloedd. Herio ac annog ffyrdd newydd o weithio mewn lleoliad penodol yw’r nôd, gan ehangu gweledigaeth yr artist at rywbeth mwy na pherchnogaeth unigol o ‘waith’.

Yn ogystal â’r syniad o greu gweithiau mewn ymateb i adeilad ac mewn ymateb bersonol i thema, gobeithir bod gwahodd y cyhoedd i fod yn rhan o’r broses, yn arwain at ystru fwy fwy gan felly creu naratif rhwng y gweithiau.

Yr atyniad i’r artist, yr ymwelydd ac i MADE fel cynhyrchwyr yw gweld sut y gall strategaeth fel hon agor drysau rhwng y gwahanol artistiaid a bod yn adnodd cadrnahol o fewn y broses greadigol, tra ar yr un pryd ein tywys ar ein taith ogwmpas y gwagle.


Noder: Yn dilyn taith y prynhawn bydd perfformiad Clearcut 8 gyda’r nos: 7pm | £5/£4 (o flaen llawn)

https://www.facebook.com/events/197028167400784/

archebwch trwy’r wegotickets link ar dudalen facebook CardiffMADE

Location

Brickworks

Trade Street

Cardiff

CF10 5DQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved