Free

Swansea 2020 Public Lecture Series / Cyfres Darlithoedd Cyhoeddus Abertawe

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dove Workshop

Roman Road

Banwen

SA10 9LW

United Kingdom

View Map

Event description
The People's University between the Wars / Prifysgol y Bobl rhwng y Rhyfeloedd - lecture given by / darlith gan Edward David

About this Event

The People’s University between the Wars

Edward David’s lecture develops themes in his University Centenary Essay on “Illtyd David and the Extra-Mural Community 1921-81”. He explores the role of Swansea University in providing adult education in the Swansea region, bringing together the objectives of the founders of the University, the democratic values of the WEA, and the traditional aspirations of “Prifysgol y Werin” to help provide access opportunities for higher education and to sustain the solidarity of a community facing unprecedented economic and political challenges in the inter-war period.

Prifysgol y Bobl rhwng y Rhyfeloedd

Mae darlith Edward David yn datblygu themâu yn ei draethawd canmlwyddiant y Brifysgol, “Illtyd David and the Extra-Mural Community 1921-81”.Mae’n archwilio rôl Prifysgol Abertawe wrth ddarparu addysg i oedolion yn rhanbarth Abertawe. Mae’n dod ag amcanion sefydlwyr y Brifysgol, gwerthoedd democrataidd Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) a dyheadau traddodiadol “Prifysgol y Werin” at ei gilydd i helpu i ddarparu cyfleoedd i bobl gael mynediad at addysg uwch ac i gynnal undod cymuned sy’n wynebu heriau economaidd a gwleidyddol heb eu tebyg o’r blaen yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd.

Edward David

Edward David graduated in History at Swansea University and after postgraduate research in early twentieth century British politics at St John’s College Cambridge, lectured at Bristol University from 1969 to 1975. Subsequently he worked for twenty years for the British Council, mainly in Asia, including management of major World Bank education development projects in Pakistan and Bangladesh, the establishment of the UK’s Educational Promotion Service for UK Universities and as Director of the British council in Wales. Since 1995 he has developed international strategies for many UK universities, working especially in China. Currently an Honorary Research Fellow at Exeter University.

Mae gan Edward David radd mewn Hanes o Brifysgol Abertawe, ac ar ôl cynnal ymchwil ôl-raddedig i wleidyddiaeth Prydain ar ddechrau’r ugeinfed ganrif yng Ngholeg St John’s, Caergrawnt, bu’n ddarlithydd ym Mhrifysgol Bryste rhwng 1969 a 1975. Ar ôl hynny, bu’n gweithio am ugain mlynedd i’r British Council, yn bennaf yn Asia, gan gynnwys rheoli prosiectau datblygu addysg mawr Banc y Byd ym Mhacistan a Bangladesh, sefydlu Gwasanaeth Hyrwyddo Addysgol y DU ar gyfer Prifysgolion y DU ac fel Cyfarwyddwr y British Council yng Nghymru. Ers 1995, mae wedi datblygu strategaethau rhyngwladol ar gyfer nifer o brifysgolion y DU, gan weithio’n bennaf yn Tsieina. Mae’n Gymrawd Ymchwil Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Caerwysg ar hyn o bryd.

Refreshments available / Lluniaeth ar gael

All Welcome / Croeso i Bawb!

DOVE Workshop

Share with friends

Date and Time

Location

Dove Workshop

Roman Road

Banwen

SA10 9LW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved