Swansea STEM Academy

Swansea STEM Academy

Actions and Detail Panel

Sold Out

  Location

  Swansea University

  Singleton Park

  Swansea

  SA2 8PP

  United Kingdom

  View map

  A day of fun and engaging STEM activities for 11-14 year olds.

  About this event

  Swansea STEM Academy

  Anyone who has ever taken part in our workshops knows that we have a knack of turning complicated science and technology into fun and interesting activities in the classroom.

  This August, we are inviting you to do something a bit different and really exciting over the summer holidays. Come along to our STEM Academy for a day of science-based activities at Swansea University. Like everyone else, we haven’t been out properly for a while, so we’ve had lots of time to come up with fun ideas that are sure to keep you entertained and interested. Expect treasure hunts, escape rooms, robots and rockets!

  The Academy is open to pupils in Years 7 and 8, and is entirely free thanks to funding support from the Welsh Government. It is open to all but priority will be given to female pupils if the capacity is reached.

  The activities are repeated each day, please choose your preferred day.

  The Monday and Tuesday of this week are in collaboration with Menter Iaith Abertawe.

  ______________________________________________________

  Mae unrhyw un sydd erioed wedi cymryd rhan yn ein gweithdai yn gwybod bod gennym ni ddawn o droi gwyddoniaeth a thechnoleg gymhleth yn weithgareddau hwyliog a diddorol yn yr ystafell ddosbarth.

  Ym mis Awst, rydyn ni'n eich gwahodd i wneud rhywbeth ychydig yn wahanol ac yn gyffrous iawn dros wyliau'r haf. Dewch draw i'n Academi STEM am ddiwrnod o weithgareddau gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Fel pawb arall, nid ydyn ni wedi bod allan yn iawn ers amser hir, felly rydyn ni wedi cael llawer o amser i gynnig syniadau hwyliog sy'n siŵr o'ch diddanu. Disgwyliwch helfeydd trysor, ystafelloedd dianc, robotiaid a rocedi!

  Mae'r Academi yn agored i ddisgyblion mewn Blwyddyn 7 ac 8, ac yn rhad ac am ddim diolch i gymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Croeso i unrhyw un ond byddwn yn blaenoriaethu disgyblion benywaidd os oes llwyth o ddiddordeb.

  Mae gweithgareddau yn cael eu hailadrodd bob dydd, dewisiwch y diwrnod sydd well gennych chi.

  Bydd Dydd Llun a Dydd Mawrth yr wythnos hon mewn cydweithrediad â Menter Iaith Abertawe.

  Save This Event

  Event Saved