Bevan Commission

The Bevan Commission, hosted and supported by Swansea University, is Wales' leading health and care think tank. We bring together a group of international health and care experts to provide independent, authoritative advice to the Welsh Government and leaders in Wales, the UK and beyond. We ensure that Wales can draw on best healthcare practices from around the world while remaining true to the principles of the NHS as established by Aneurin Bevan.

Comisiwn Bevan, wedi'i gynnal a'i gefnogi gan Brifysgol Abertawe, yw prif felin drafod Cymru ym maes iechyd a gofal. Rydym yn dod â grŵp o arbenigwyr rhyngwladol ym maes iechyd a gofal at ei gilydd er mwyn darparu cyngor annibynnol, awdurdodol i Lywodraeth Cymru ac arweinwyr yng Nghymru, y DU a'r tu hwnt. Rydym yn sicrhau bod Cymru'n gallu elwa ar yr arferion gofal iechyd gorau o bedwar ban byd, wrth aros yn driw i egwyddorion y GIG fel y'u sefydlwyd gan Aneurin Bevan.