Hwb Menter Caerfyrddin | Carmarthen Enterprise Hub

I annog syniadau busnes arloesol a byrlymus ymysg entrepreneuriaid lleol, rydym yn cynnig lle gweithio dynodedig, cyfres o weithdai proffesiynol ac arweiniad arbenigol i fusnesau sy’n cychwyn arni yng Ngorllewin Cymru.

To encourage innovative, vibrant business ideas among local entrepreneurs we are offering a dedicated work space, a series of professional workshops and expert guidance to start-up businesses in West Wales.

I annog syniadau busnes arloesol a byrlymus ymysg entrepreneuriaid lleol, rydym yn cynnig lle gweithio dynodedig, cyfres o weithdai proffesiynol ac arweiniad arbenigol i fusnesau sy’n cychwyn arni yng Ngorllewin Cymru.

To encourage innovative, vibrant business ideas among local entrepreneurs we are offering a dedicated work space, a series of professional workshops and expert guidance to start-up businesses in West Wales.

Events