Skip Main Navigation
Page Content

Capel Cymraeg yw Mynydd Seion yng nghanol dinas Casnewydd. Mae'r capel ar Hill Street, un o'r rhiwiau serth sy'n arwain o Commercial Street i gyfeiriad Stow Hill ac at Eglwys Gadeiriol Gwynllyw. Sefydlwyd yr achos yn 1835 a bu'r capel yn gartref ysbrydol i gannoedd o deuluoedd dros y blynyddoedd. Er yn perthyn i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg y mae pobl o wahanol draddodiadau enwadol wedi addoli ym Mynydd Seion dros y blynyddoedd ac yn parhau i wneud. Y mae dau beth yn clymu cyfeillion Mynydd Seion Casnewydd at ei gilydd: eu ffydd Gristnogol a'r awydd i addoli Duw drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Mae’r capel wedi bod yn cynnal oedfaon a gweithgareddau cymunedol yn y Gymraeg yng Nghasnewydd ers dros 180 o flynyddoedd!

++++++++++++++++++++++++++

Mynydd Seion is a Welsh speaking chapel in the city center of Newport. The chapel is on Hill Street, one of the steeper banks leading from Commercial Street to the direction of Stow Hill and to St. Woolos Cathedral. The chapel was established in 1835 and has been a spiritual home for hundreds of families over the years. Although it’s a part of the Union of Welsh Independents, people of different denominational traditions have worshiped at Mynydd Seion over the years and continue to do so. There are two things that bring the friends at Mynydd Seion together: their Christian faith and the desire to worship God through the medium of Welsh. The chapel has been holding services and community activities in Welsh in Newport for over 180 years!

Save This Event

Event Saved