North Wales Business Academy NWBA

 

Cynlluniwyd Academi Busnes Gogledd Cymru gyda chi mewn golwg. Cewch wybod yn union beth y dylech ei wneud i sicrhau bod eich busnes yn tyfu a’ch llwyddiant yn gynaliadwy. Gadewch i ni'ch helpu i ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth fusnes ac i greu rhaglen o sesiynau dysgu cryno a phenodol er mwyn i'ch busnes dyfu.

 

Mae'r prosiect arloesol hwn yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn elwa ar ddoniau, sgiliau ac arbenigedd Grŵp Llandrillo MenaiPrifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

.......................................................................................................................

The North Wales Business Academy was designed with you in mind.

 

We take the guess work out of business growth and are here to support your sustainable success. Let us help you focus on developing your business strategy and to create your bite-size, bespoke training programme to address your business growth needs.

 

This innovative project, part funded by the European Social Fund, through the Welsh Government, harnesses the collective talents, skills and expertise of Grŵp Llandrillo MenaiBangor University and Wrexham Glyndŵr University.

 

Cynlluniwyd Academi Busnes Gogledd Cymru gyda chi mewn golwg. Cewch wybod yn union beth y dylech ei wneud i sicrhau bod eich busnes yn tyfu a’ch llwyddiant yn gynaliadwy. Gadewch i ni'ch helpu i ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth fusnes ac i greu rhaglen o sesiynau dysgu cryno a phenodol er mwyn i'ch busnes dyfu.

 

Mae'r prosiect arloesol hwn yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn elwa ar ddoniau, sgiliau ac arbenigedd Grŵp Llandrillo MenaiPrifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

.......................................................................................................................

The North Wales Business Academy was designed with you in mind.

 

We take the guess work out of business growth and are here to support your sustainable success. Let us help you focus on developing your business strategy and to create your bite-size, bespoke training programme to address your business growth needs.

 

This innovative project, part funded by the European Social Fund, through the Welsh Government, harnesses the collective talents, skills and expertise of Grŵp Llandrillo MenaiBangor University and Wrexham Glyndŵr University.

Events

Sorry, there are no upcoming events