Princip AB

Princip grundades 2014 med insikten att varaktig förändring - oavsett modeller och styrstrukturer – handlar om människor.

Vår affärsidé är att stötta våra kunder i att bygga en gemensam leveranskultur och ett ledarskap som skapar verklig förflyttning.
Vi stärker ledarskap och leverans och får fart i verksamhetsutvecklingen med IT i kombination, väl avvägt mellan riskhantering och snabb förändring.

Vi gör det alltid med människan och dess resa i beaktande.

Vi kallar det kontroll och innovation i balans.

Princip grundades 2014 med insikten att varaktig förändring - oavsett modeller och styrstrukturer – handlar om människor.

Vår affärsidé är att stötta våra kunder i att bygga en gemensam leveranskultur och ett ledarskap som skapar verklig förflyttning.
Vi stärker ledarskap och leverans och får fart i verksamhetsutvecklingen med IT i kombination, väl avvägt mellan riskhantering och snabb förändring.

Vi gör det alltid med människan och dess resa i beaktande.

Vi kallar det kontroll och innovation i balans.