Skip Main Navigation
Page Content

Women in PR Cymru is the first WPR UK Group and is a network to empower, inspire and support women in the communications sector across Wales.

Supported by the CIPR and PRCA, it’s designed to offer mentoring and coaching opportunities, explore the barriers to leadership, provide a safe space for practitioners to build relationships and confidence and create a community on areas relevant to female empowerment and progression.

---

Women in PR Cymru yw’r grŵp cyntaf o Fenywod mewn Cysylltiadau Cyhoeddus yn y DU sy’n rhwydwaith i rymuso, ysbrydoli a chefnogi menywod yn y sector cyfathrebu ledled Cymru.

Wedi'i gefnogi gan CIPR a PRCA, fe'i cynlluniwyd i gynnig cyfleoedd mentora a hyfforddi, archwilio'r rhwystrau i arweinyddiaeth, darparu lle diogel i ymarferwyr adeiladu perthynas a hyder a chreu cymuned ar feysydd sy'n berthnasol i rymuso a dilyniant menywod.

 

Save This Event

Event Saved